top of page

Schade

 

Tenzij anders is overeengekomen, is je leaseauto door Lease4U volledig verzekerd tegen Casco en WA schades. Om je snel van dienst te kunnen zijn bij een schadegeval, is het handig als je de volgende gegevens bij de hand hebt:

 

► Het kentekennummer van de auto

► Het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent

► Je locatie

► De aard van de pech of het ongeval

 

 

Tijdens kantooruren is onze afdeling schade te bereiken op telefoonnummer +31 (0)43 - 36 55 223 of per e-mail op schade@Lease4U.nl. [b1] Buiten kantooruren kunt u bellen met de VHD (Verzekeraars Hulpdienst). Het telefoonnummer van de 24 uursservice is + 31 (0)26 – 35 53 368.

Van elke vorm van schade dien je binnen 24 uur een volledig ingevuld schadeaangifteformulier naar Lease4U(Ambyerweg 2, 6231 BJ Meerssen) te zenden. Je ontvangt dan van ons spoedig bericht waar je de schade kunt laten repareren. Uiteraard zorgt de reparateur voor vervangend vervoer.

 

Diefstal en/of inbraakschade

Bij diefstal en/of inbraakschade doe je altijd aangifte bij de politie en laat je procesverbaal opmaken. Tevens vul je een schadeformulier in met vermelding van de namen van eventuele getuigen.

 

NB: Schade-, /diefstal- en/of inbraakgevallen die niet binnen 24 uur worden gemeld en waarvoor geen volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier is ontvangen, kunnen door de verzekering om die reden worden geweigerd voor uitbetaling. In dat geval komen de kosten van herstel c.q. vervanging volledig voor rekening van de lessee. Goed dus om dit te voorkomen.

 

Schades die niet door de verzekering worden vergoed zijn o.m.

  • Opzettelijk aangebrachte schades

  • Schades veroorzaakt door berijders zonder geldig rijbewijs

  • Schades veroorzaakt door het rijden onder invloed van alcohol en/of ander bedwelmend middel.

  • Schades veroorzaakt tijdens deelname aan rally’s of andersoortige snelheidsritten.

  • Schades aan persoonlijke eigendommen

  • Diefstal van bij de auto behorende audio-/en televisieapparatuur, waarvan in alle redelijkheid mag worden verlangd dat de berijder deze spullen of delen daarvan niet in de auto had mogen achterlaten.

 

Buitenland

 

Wanneer je met je leaseauto afreist naar het buitenland adviseren wij je om een reisverzekering af te sluiten waardoor onvoorziene “extra” kosten, o.a. in geval van pech of schade met de auto, goed zijn afgedekt.

 

Indien het noodzakelijk is om de auto in het buitenland te laten repareren, dien je de kosten van de reparatie in eerste instantie zelf te voldoen. De in het buitenland gemaakte reparatiekosten kun

je uitsluitend bij ons declareren, mits je van ons een toestemmingsnummer hebt gekregen en een officiële factuur op Lease4U meestuurt.

 

bottom of page